Op. Dr. Külal Çukurova | PGD Kimlere Yapılır?

Riskli hasta grubuna giren tüm embriyolarda genetik işlemlerden geçirilerek kromozom sayısı ve yapısı uygun olanların seçilerek rahim içine yerleştirilmesi işlemidir. Daha çok üçüncü gün ve beşinci güne giden embriyolardan bir grup bir hücre alınarak genetik işleme tabi tutulur, burada kromozomların yapısı ve sayısı bakılır. Sağlıksız olanlar ayrıştırılır, sağlıklı olanlar yerleştirilmek üzere ayrılır. Fazladan olanlarda dondurma işlemine tabi tutulur. PC de işlemi kimlere uygulanır? 40 yaşın üzerindeki anne adaylarına. Anne ya da babada daha evvelden tespit edilmiş genetik bir bozukluk olanlarda .daha evvelden kromozom anomalileri bir çocuk doğuran da.İkiden fazla başarısız tüp bebek denemesi olanlardan ve bu başarısızlığın nedeni açıklanamıyorsa bu hastalara PC işlemi öneriyoruz.

yukarı