Makaleler

1. Çukurova K, Yetimalar H, Köksal A, Çelik H, Kasap B, Yıldırım A. Evaluation of Mammography and Risk of Developing Breast Cancer in Patients with Ovarian or Endometrial Cancer. Bulgarian Society of Obstetrics and Gynecology 2009;48:23-31.

2. Çukurova K, Yetimalar H, Köksal A, Çelik H, Kasap B, Uysal A. Current Approach of Health Employees in Turkey to Pap Smear Test. J Turkish German Gynecol Assoc 2009; 2: 68-70.

3. Çukurova K, Yetimalar H, Köksal A, İnceoğlu M, Kasap B. Premalign ve Malign servikal lezyonlu hastalarda HPV enfeksiyonu. Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology 2009; 4: 273- 8.

4. Çukurova K, Yetimalar H, Köksal A, Aksakallı V, Kasap B. Major Abdominal Jinekolojik Cerrahi Sonrası Erken Oral Beslenmenin Etkileri. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi Dergisi 2010; 1: 34- 8.

5. Keklik A, Köksal A, Kasap B, Günay S, Mutlu T, Yıldız A, İvit H, Çukurova K,  Yetimalar H. Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi ile Diabetes Mellitus Prevelansının Saptanması ve Hazırlayıcı Etkenlerin Değerlendirilmesi. The Journal of Tepecik Teaching Hospital 2008;3:119-124.

6. Yetimalar H, Köksal A, Çukurova K, Kasap B, Keklik A, İvit H. Yineleyen Mol Hidatiform:3 Kez Molar Gebeliği Olan Bir Olgu. The Journal of Tepecik Teaching Hospital 2008;3150-3.

7. Çukurova K, Yıldız A, Köksal A, Kasap B, İvit H, Keklik A, Yetimalar H. Kronik Böbrek Hastalığı Ve Levonergestrel içeren Rahim içi Araç: 2 Olgu Sunumu 2008;4:188-91.

8. Çukurova K, İvit H, Köksal A, Keklik A, Yetimağlar H, Yıldız A, Özerler G. Komplike Erken Gebeliklerin Transvajinal Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 1998;3: 97-102

9. Çukurova K, Köksal A, Keklik A, Yetimağlar H, Yıldız A, Zungur T. Preterm Erken Membran Rüptüründe Antibiotik Kortikosteroid ve Tokolizin Gebelik Süresine Etkisi. SSS İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 1998;4 :39-43.

10. Çukurova K, Köksal A, Özerler G, Çökmez H. İntravajinal PGE Anoloğu Misoprostol ile Servikal Olgunlaştırma ve Doğum İndüksiyonu. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2001;1: 7-12.

11. Çukurova K, Köksal A, Çökmez H, Zeteroğlu Ü, Önal G, Ulubaş A. İnfertile Hastalarında Tubal Açıklığın Histerosalpingografi, Eko Arttırıcı Ajanlar ve Serum Fizyolojik ile Değerlendirilmesi. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2001;2: 11-14

12. Çukurova K, İvit H, Köksal A, Çökmez H, Kurnaz M. İnutero Mort Fetal Olgularında Doğum İndüksiyonunda Tek Başına Misoprostol Uygulamalarının Karşılaştırılması. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2001, 4: 7-10.

13.  Çukurova K, Zobarlar A, Edirne T, Ersoy F. Postmenopozal Kanamalı Olguların Endobrush Endometrial Örnekleme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. T Klin J Med Sci 2001,21: 475-478

14. Çukurova K, İvit H, Köksal A, Keklik A, Seçer T, Önal G. Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçlar Açısından Abruptio Plasenta Olgularının Değerlendirilmesi. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2002; 2: 39-42.

15. Çukurova K, İvit H, Köksal A, Keklik A, Yıldız A, Zeybek Y, Yavuzşen Töre H. Erken Doğum Tehdidinde Nifedipin ve Ritodrin Tedavilerinin Karşılaştırılması. (Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and  Obstetries 2003; 13: 26-30

16. Çukurova K, İvit H, Köksal A, Keklik A, Yıldız A, Tezcan B. Konjenital Duodenal Atrezi: Olgu Sunumu.İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2003;1:65-67

17. Çukurova K, Doğan M, Yiğit S,  Çallı A. Over Adenosarkomu: Olgu Sunumu,The Turkish Journal of Pathology 2002;1-2: 28-30.