Kongreler

1996 Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi  “Histereskopi Teorik ve Pratik Kursu” başarı sertifikası

1996 İzmir Jinekolojide Operatif Laparoskopi Sempozyumu

1996 Türkiye İnfertilite vakfı, “İnfertilite ve reprodüktif endokrinoloji’de temel  tanı ve tedavi” kursu katılım belgesi

1996 II.İzmir Güncel Tıp Günleri

1996 İstanbul Internatıonal Congress on “Recent Advances and Controversies in Reproductive Endocrinology,İnfertility,Assisted Reproductive Technologies, Gynecologic Endoscopy, And New Diagnostic Techniques in Gynecology

1999 Türkiye İnfertilite Vakfı “7.İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu”

1999 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı “Prenatal Tanı Sempozyumu”

2000 İSTANBUL  I.REPRODUCTİVE MEDİCİNE  Katılım Belgesi

2000 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD “Diagnostik ve Operatif Histeroskopi Kursu” Katılım Belgesi

2000 İzmir Türk Jinekoloji Derneği “Kontrasepsiyon ve Menopoz Yeni Yaklaşımlar Uzmanlık Sonrası Eğitim Toplantısı”

2000 İstanbul Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi     

2000 İstanbul, I.Reproductive Medicine 2000 katılım belgesi

2000 Oesteoporoz Konseyi Tarafından Düzenlenen Oesteoporoz Eğitim Sempozyumu       

2002 İstanbul 2.Internatıonal & 5.Natıonal Congress On Menopause & Osteoporosıs

2002 İzmir I.Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu

2002 I.Ege jinekoloji Endoskopik Cerrahi Sempozyumu

2003 İzmir Perinatal Tıp Kongresi Katılım Belgesi

2003 İzmir Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve İzmir Tabip Odası İşbirliğinde Gerçekleştirilen Neonatal Resüsitasyon Kursuna Katılım Belgesi

2004 II.Ege Ürejinekoloji  ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Sempozyumu katılım belgesi

2004 Antalya 6.Menopoz ve Osteoporoz Kongresi Katılım Belgesi

2004 İstanbul, IV.Ulusal Maternal-Fetal Tıp & Perinatoloji Kongresi Katılım Belgesi

2006 Ege Perinatoloji Derneği “Fetal Ekokardiografi Toplantısı

2006 Antalya 2.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi

2006 Ege Bölgesi Doppler USG ve Obstetride Uygulamaları Sempozyumu Katılım Belgesi

2007 İzmir Crowne Plaza, Ovulatuvar Disfonksiyon ve Tedavisi Konulu Bilimsel Toplantı Katılım Belgesi

2007 Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Temel Obstetrik USG Kursu

2007 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  ile KEPAN Tarafından Düzenlenen Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursuna Katılım Belgesi

2008 6.Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi Antalya Katılım Belgesi

2008 İzmir, Kontrasepsiyon (Prof.Dr.Mustafa Eminoğlu Anısına) Konulu Bilimsel Toplantı Katılım Belgesi

2008 İzmir,3.Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu

2008 İzmir Crowne Plaza Perinatoloji’de Çözüm Bekleyen Sorunlar Bilimsel Toplantısı Katılım Belgesi

2008 İzmir Crowne Plaza, Servikal Premalign Patolojilere Yaklaşımda Güncel Durum Konulu Bilimsel Toplantısı Katılım Belgesi

2009 Türk Jinekoloji Ve Obstetri Derneği  Kontrasepsiyon Konulu Bilimsel Toplantıya Katılım Belgesi

2010 Celal Bayar Tp Fakültesinde Düzenlenen Jinekolojide Uygulamalı Kolposkopi Kursu Katılım Belgesi

2010 İzmir Hilton, Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı -4 Katılım Belgesi

2010 İzmir Crowne Plaza, İnfertilite Konulu Bilimsel Toplantı Katılım Belgesi

2010 İzmir Crowne Plaza, Perinatoloji Konulu Bilimsel Toplantı Katılım Belgesi

2010 İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi

2011 İzmir Kadın Kanserleri Farkındalık Toplantısı Katılım Belgesi

2011 İstanbul Swissotel Turkish Society Of Gynecologıcal Endoscopy (TSGE) 4. Annual Scıentıfıc Meetıng Katılım Belgesi

ÜYESİ OLDUĞU KURUMLAR
TÜRK  JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ
EGE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ
TÜRKİYE İNFERTİLİTE VAKFI