Tüp Bebek Uygulaması

Kısırlık (infertilite) Tedavisi Yöntemleri

-Yumurtalıkların İlaçlarla Uyarılması ve Planlı Cinsel Beraberlik


Yumurtlaması olmayan ya da düzensiz yumurtlayan kadınlarda birden fazla yumurtanın gelişmesini sağlayarak gebelik şansını arttırmayı hedefleyen tedavi şeklidir.

Yumurta gelişimini sağlamak için tablet ya da iğne şeklinde ilaçlar uygulanır. Yumurtalar belirli bir gelişime ulaşıncaya kadar ilaçlara ve ultrasonografi ile takibe devam edilir.

Yumurtalar belirli bir büyüklüğe ulaşınca çatlama iğnesi (HCG) yapılır ve cinsel ilişki günleri belirlenip önerilir.

Aşılama (IUI) (İnseminasyon)

Özel labratuvar şartlarında çeşitli işlemlerden geçirilen meniden hareketli spermlerin ayrılması ve sonrasında kadın rahmine enjecte edilmesiyle gerçekleştirilen tedavi yöntemidir.

Aşılama İşlemi İçin:

- Yumurta üretiminin olması, 

- Rahim kanallarının açıklığı,

- Erkekte sperm değerlerinin işlem için uygun olması gerekmektedir.

İşlem üç aşamada gerçekleştirilir:
 
1) Yumurtalıkların Uyarılması 

İğne ve tablet formunda ilaçlarla 2-3 yumurta hücresinin büyümesi sağlanır. Ultrason ile takip edilerek yumurta hücresinin bulunduğu folliküller belirli bir büyüklüğe ulaşınca duvarın çatlamasını ve içindeki yumurta hücrelerinin tüplere geçmesini kolaylaştırıcı iğne uygulanır. 36-38 saat sonrasında aşılama işlemi planlanır.

2) Sperm Hazırlanması 

Aşılamanın planlandığı gün baba adayından mastürbasyon yolu ile meni alınır, alınan meni özel laboratuvar İşlemlerinden geçirilerek kaliteli ve hareketli spermler kimyasallardan temizlenerek seçilir. 

3) Aşılama


Rahim ağzından ince bir kanülle girilerek hazırlanan sperm örneği rahim içine verilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Kadın ve erkeğin birlikte değerlendirmesi ile başlar.

Kadının Değerlendirilmesi 


Muayene,

Hormon Profili,

HSG,

Serolojik-mikrobiyolojik testler,

Hematolojik Testler.

Gerekli görüldüğünde yapılan testler


Laparaskopi,

Histeroskopi,

Kromozom Analizi (karyotip).

Erkeğin Değerlendirilmesi


Muayene, 

Sperm Tahlili,

Serolojik Mikrobiyolojik testler.

Gerekli Görüldüğünde Yapılan Testler

Kramozom Analizi (Karyotip),

Hormon Profili,

Testis Ultrasonografi.

Tüp Bebek Tedavi Aşamaları

Tedavinin süresi karar verilecek tedavi seçeneğine göre tahmini olarak 15-20 gün arasında değişmektedir.

Tüp bebek yönetmeliği gereği çiftlerin evli olmaları şarttır.

Tedavi Aşamaları

1) Yumurtalıkların Uyarılması 

Yumurtalıkların ilaçlarla uyarılmasına adetin 2. Veya 3. Günü başlanır. Adet döneminin başında her iki yumurtalıkta birden fazla yumurta hücresi büyümeye hazırdır, ancak vücudun ürettiği FSH hormon miktarı tek yumurtanın büyümesi için yeterlidir, tüp bebek tedavisinde birden  fazla yumurtanın geliştirilerek embriyo oluşturulması başarı şansını arttırmaktadır. Bu nedenle yumurta hücresi büyümesini sağlamak için FSH hormonu iğne şeklinde uygulanır. Anne adayı belli aralıklarla USG ile kontrol edilir. Yine rahim içi zarı kalınlaşması takip edilir. Hormonlar bakılarak doz ayarlaması yapılır. Bu süre ortalama 8-10 gün arasındadır.
Yumurta hücresinin bulunduğu foliküller istenilen büyüklüğe ulaşınca yumurta toplama işlemi planlanır.

2) Yumurtaların Toplanması 

Anne adayı anestezi ile uyutularak yapılır. Yaklaşık 30 dk sürer işlem bitiminde 1 h dinlenme sonrası anne adayı taburcu olabilir. Aynı gün baba adayı mastürbasyon yoluyla sperm örneği alınır. Özel işlemlere tabii tutularak hareketli ve kaliteli olarak ayrıştırılır. Mikroenjeksiyon için bekletilir.

3) Yumurtaların Döllenmesi

ICSİ Mikroenjeksiyon

Toplanan yumurtalar ayıklama işlemine tabii tutulur. Olgun olanlar seçilir ve embriyolog tarafından mikroskop altında çok ince cam iğne yardımıyla her bir yumurtanın içine bir tane sperm enjekte edilir. İnkübatörde bekletilerek 16-18 saat sonra döllenme kontrolü yapılır.

4) Embriyo Kültürü

Döllenme işleminin ertesi günü işlem yapılır. Yumurtaların kaç tanesinin döllendiği tespit edilir. Döllenen yumurta hücresi zigot adını alır, sonraki aşama embriyo safasıdır. Hücre bölünmesi başlamıştır. Embriyolar inkübatör dediğimiz ısı,gaz oranı özel ayarlanmış dolaplarda saklanır. 2-5 gün gelişimleri takip edilir. Sonucunda özel seçim kriterlerine göre değerlendirilen embriyolar arasından seçim yapılarak rahim içine transfer planlanır.

5) Embriyo Transferi

Embriyo Transferi başarıyı en çok etkileyen basamaktır. 

Transferlerin hangi gün yapılacağına ve kaç tane embriyo yerleştirileceğine jinekolog ve embriyolog birlikte karar verir. Bu kararlarda embriyo sayısı, kalitesi ve hastanın özellikleri etkilidir. 

USG eşliğinde (dolu idrar kesesi görüntü kalitesini arttırır.) İdrar kesesi dolu olmalıdır. İdrara sıkışık olunmalıdır. 

Kataterle rahim içine girilir. Ultrason ile kataterin ilerleyişi izlenerek gebelik olasılığının en yüksek olduğu rahim bölgesine embriyolar bırakılır. 

Gebelik testi embriyo transferini takip eden 12. Günde yapılır.