Göbek Kordon Kanı Bankacılığı

Kordon kanındaki kök hücrelerin çok sayıdaki hastalığın tedavisinde çözüm olabileceğinin düşünülmesi; bilim adamlarını doğum sonrası atılacak olan bu kanı ve içindeki kök hücreleri toplayıp, uzun süre canlılıklarını koruyarak saklayabilmesine yönelik metodlar arayışına itmiştir.

Günümüzde Kordon Kanı Saklama Amacı

1. Bebeğin ileride K.İ nakli gerektirecek bir hastalığa yakalanması durumunda (otolog)

2. Bebeğin birinci dereceden akrabalarında kullanılması (direkt kullanım)

3. İzin verildiği taktirde, diğer hastalarda kullanılabilmesi (allojenik)

Bugün için tedavisi mümkün görünmeyen hastalıkların bir çoğu, yaşam için vazgeçilmez olan bazı hücre-doku ve organların, bir daha asla normal yapı ve işlevlerine döndürülmeyecek şekikde hasarlanmış olması sonucudur.İşte, bu tür hastalıkların (Alzheimer, Multiple skleroz, ALS, Felçler ve Metabolik hastalıklar ve çeşitli kas hastalıkları gibi) kesin tedavisini sağlamak amacıyla araştırmacılar hasar gören hücre-doku veya organların biyolojik işlevlerini veya yapılarını yerine koymak ya da tamir etmek ile mümkün olabileceğini düşünmüşler ve buna yönelik çalışmalar planlamışlardır.

Kordon Kanı Toplanması İşlenmesi Ve Depolanması

 

Annenin bilgilendirilmesi
Onay alınması
GKK toplanması (göbek kordon kanı)
GKK işlenmesi
GKK dondurulması
Depolanması
Transplantasyonu

 

Otolog Kordon Kanı, Kordon Kanı Bankasında Nasıl Saklanır?

 

Doğumdan önce anneden alınacak kan testlerinde kan saklamaya aykırı bir bulgu olmaması halinde, aile ile karşılıklı olarak imzalanacak sözleşme sonrası içinde kan alma seti, hasta olur formu, hekim formu, anne anamnez formu, doğum eylem formu bulunan set aileye ulaştırılır. Doğumda alınmış olan kan 50ml'nin üzerinde ise doğumdan hemen sonra formlar doldurulmuş halde laboratuvara gönderilir.

 

· Laboratuvara gelen kordon kanı bir dizi seroloji testi, hücre sayımı, viabilite işlemleri etc. sonrası saklamak için uygunsa işleme alınır.

 

İŞLEM ESNASINDA

 
· Kordon kanı ayrıştırılıp kök hücreler elde edilir,

· Ürünle ilgili tüm aşamalar ve bilgiler ürün sahibine istenildiğinde verilebilecek şekilde her aşamasının kaydı bir kayıt sistemi yardımı ile saklamaya alınır.

· Ürünlerin karışmasını önleyecek şekilde her ürün kendine özel 128 çizgili barkod etiketi ile etiketlenir.

· Dondurup saklama esnasında hiçbir şekilde ortamla temas etmeden otomatik bir sistemde dondurup saklama gerçekleştirilir