Posterler

Yurtdışı

1. Yıldız A, Koksal A, Çelik N, Yetimalar H, Keklik A. Ivit H, Çukurova K. The Rate and indications of Cesarean Sections in Our Clinic During 15 Years’period: A Retrospective Study. Archives of Gynecology and Obstetrics, Supplement 1 To Volüme 271 May 2005 Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi

 

2. Çukurova K, Koksal A, Yılmaz Ş, Ivit H, Yıldız A. Yetimalar H, Keklik A. The Effect of Antenatal Betametasone Use On Fetal Biophysical Profile. Archives of Gynecology and Obstetrics, Supplement 1 To Volüme 271, May 2005 Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi

 

3. Çukurova K, Koksal A, Ivit H, Yetimalar H, Yıldız A, Keklik A, Aksakallı V. Cervical Maturation and induction of Labor By Use of Prostoglandin E1 Analogue Misoprostol. Archives of Gynecology and Obstetrics, Supplement 1 To Volüme 271 May 2005 Türk Alman Jinekoloji Demeği Kongresi Mayıs 2005

 

4. Çukurova K, Koksal A, önal G, Yıldız A, Ivit H, Keklik A, Yetimalar H, Diagnostical Means of Mean Platelet Volüme Levels, Serum Uric Acid Levels And Protein Levels İn 24 Hours Urinary Output İn Diagnosis of Preeclampsia And İn Differential Diagnosis of Mild-Severe Preeclampsia. Archives of Gynecology and Obstetrics, Supplement 1 To Volüme 271 May 2005, Türk Alman Jineloloji Demeği Kongresi Mayıs 2005

 

5. Yıldız A, Koksal A, Tatlı ö, Tatlı O, Ivit H, Yetimalar H, Çukurova K. Detection Of Preoperative CA-125 Levels İn Endometrium Carcinoma Cases And Its Role İn Necessity Of Lymphadenectomy. Archives of Gynecology and Obstetrics, Supplement 1 To Volüme 271 May 2005

 

6. Çukurova K, Koksal A, Yetimalar H, Yıldız A, ivit H, Keklik A. Pınar F. Tubal Occlusion Evaluation By Hysterosalphingography and Şaline Solution Apply During Transvaginal Ultrasonography in Infertility Cases. Archives of Gynecology and Obstetrics, Supplement 1 To Volüme 271 May 2005 Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi Mayıs 2005

 

7. Yıldız A, Koksal A, Yetimalar H, Keklik A, İvit H, Çukurova K. Pınar F. Diagnostic and Therapeutic Advantages of Office Hysteroscopy İn Management of Abnormal Uterine Bleeding. Is İt More Valuable Than D&C 7th International Congress of Turkish-German Gynecological Association, Antalya-Turkey 2007

 

8. Koksal A, Çukurova K, Seğmen M, İvit H, Yetimalar H, Keklik A, Yıldız A, Kasap B. Edward’s Sendromunda Fetal Kistik Higroma ve Hidrops. 8. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi 2009.

 

9. Keklik A, Kasap B, Koksal A, Yetimalar H, ivit H, Çukurova K, Yıldız A. Prenatal Diagnosis of Short Rip-Polydactyly Syndrome, Saldino-Noonan Type 12 Th Week of Gestation. WCHM September 2009.

 

Yurtiçi Posterler

 

1. Yıldız A, Koksal A, Harmandar B, Çukurova K. İvit H, Yetimalar H, Keklik A. Kronik Böbrek Hastalığı ve Levonorgestrel İçeren Rahimiçi Araç: 2 Olgu Sunumu.. Perinatal Medicine-2005, 9th Turco-Helenic Congress of Perinatal Medicine Kuşadası-Turkey

 

2. Yıldız A, Koksal A, Harmandar B. Ivit H, Çukurova K, Yetimalar H, Keklik A Infantil Polikistik Böbrek Hastalığı, Potter Tip l:Bir Olgu Sunumu. Sunumu Perinatal Medicine-2005, 9th Turco-Helenic Congress of Perinatal Medicine Kuşadası-Turkey,

 

3. Yıldız A, Koksal A, Aksakallı V, Ivit H, Çukurova K, Yetimalar H, Keklik A. Gebeliği Komplike Eden Servikal Prolapsus. Olgu Sunumu. Perinatal Medicine-2005, 9th Turco-Helenic Congress of Perinatal Medicine Kuşadası-Turkey,

 

4. Yıldız A, Koksal A. Yıldız Ç, Yetimalar H, Ivit H, Çukurova K, Keklik A. Doruk Kemik Kütlesi ve Doğum Kontrol Hapları. Perinatal Medicine-2005, 9th Turco-Helenic Congress Of Perinatal Medicine Kuşadası-Turkey,

 

5. Yıldız A, Koksal A. Pınar F, Yetimalar H, ivit H, Çukurova K, Keklik A. Vermian Hipoplazi, Dandy- VValker Variantı: Bir Olgu Sunumu. Poster Sunumu. Perinatal Medicine-2005. 9th Turco-Helenic Congress of Perinatal Medicine Kuşadası-Turkey.

 

6. ivit H, Koksal A, Keklik A, Yıldız A, Çukurova K, Yetimalar H, Temur E. Konjenital Anomalilerin Tespitinde Amniosentez. Perinatal Medicine-2005, 9th Turco-Helenic Congress of Perinatal Medicine Kuşadası-Turkey.

 
7. İvit H, Koksal A, Çukurova K, Keklik A, Yıldız A, Yetimalar H, Aksakallı V. Hastanemizde Son Beş Yılda Yapılan Sezaryen Operasyonlarının Değerlendirilmesi. Perinatal Medicine-2005, 9th Turco-Helenic Congress of Perinatal Medicine Kuşadası-Turkey.
 
8. Çukurova K, Koksal A, Çelik N, Yıldız A, ivit H, Yetimalar H, Keklik A.
 
Fetal Sakrokoksigeal Teratom: Bir Olgu Sunumu. Poster Sunumu. Perinatal Medicine-2005, 9th Turco-Helenic Congress of Perinatal Medicine Kuşadası-Turkey.
 
9. İvit H, Koksal A, Çukurova K, Yetimalar H, Yıldız A, inceoğlu M. I.Trimester Gebelikte Transvajinal Ultrasonografi İle Fetal Cinsiyet Tayini. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler. Mayıs 2006 Antalya
 
10. Yıldız A. Koksal A, Kasap B. İvit H, Çukurova K, Keklik A. Yetimalar H. Diagnostic and Therapeutic Efficacy of D&C İn Endometrial Polips: Is İt A Valuable Method? Türk Jinekoloji ve Obstetrik Demeği Dergisi, 2008 Kongre özel Sayısı, Cilt 5: PS.077.
 
11. Yıldız A, Koksal A, Seçkin E, Keklik A. Çukurova K, Yetimalar H, İvit H, Kasap B. Benign Jinekolojik Patolojiler Nedeniyle Yapılan Basit Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: Bir Retrospektif Çalışma. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve infertilite Kongresi TSRM 2008, PS-55, S225.
 
12. Çukurova K. Koksal A, Yetimalar H, İvit H, Yıldız A, Keklik A, Seçkin E. Harmandar B. İkiz Gebeliği, Bir ikizin Kaybı, Servikal Yetmezlik ve Acil Servikal Serklaj. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2008 Kongre özel Sayısı, Cilt 5: PS.301.
 
13. İvit H, Koksal A, Çukurova K, Keklik A, Yıldız A, Yetimalar H, inceoğlu M. Erken Gebelikte Vajinal İnfeksiyonların Görülme Sıklığı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2008 Kongre özel Sayısı, Cilt 5: PS.148.
 
14. Köksal A, Yetimalar H, Çukurova K, Seğmen M, Eraslan T. Gebelik ve Dev Myom: Olgu Sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2008 Kongre özel Sayısı, Cilt 5: PS.131.
 
15. Yetimalar H, Koksal A, Kasap B, Çukurova K, Yıldız A. ivit H. Rekürren Mol Hidatiform. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Demeği Dergisi, 2008 Kongre özel Sayısı, Cilt 5: PS.303
 
16. Keklik A, Günay S, Mutlu T, İvit H, Çukurova K, Yıldız A. Gebelerde 100 Gr OGTT İle Gestasyonel Diabetes Mellitus Prevalansının Saptanması ve Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2008 Kongre özel Sayısı, Cilt 5: PS.150.
 
17. Çukurova K, Yıldırım B, Yetimalar H, ivit H, Keklik A, Yıldız A, Koksal A. Postmenapozal HRT Alan ve Almayan Hastalarda Insülin Direncinin Karşılaştırılması. 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi 2008, P53.
 
18. Keklik A, Koksal A, Yetimalar H, İvit H, Çukurova K, Yıldız A. 46 XY Saf Gonadal Disgenesis’de Başarılı İkiz Gebelik Olgusu. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Antalya 2009
 
19. Yetimalar H, Soylu F, Kasap B, Çukurova K, Yıldız A, Keklik A, Kalsen S. Histerektomi'den Sonra Gelişen Üriner Asit, 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD2010)
 
20. Yetimalar H, Soylu F. Kasap B, Çukurova K. Yıldız A, Keklik A, Kalsen S. İzole Tubal Torsiyon:2 Vaka Sunumu. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 2010)
 
21. Yetimalar H, Kasap B, Çukurova K, Yıldız A, Keklik A, Kalsen S, Soylu F, özcan A. Urakal Adenokanser: Vaka Sunumu. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 2010)
 
22. Yetimalar H, Kasap B. Çukurova K, Keklik A. Yıldız A. Soylu F, Kalsen S Tubal Kanser Olgusu. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 2010)
 
23. Yetimalar H. Soylu F, Kasap B, Çukurova K. Yıldız A. Keklik A. Kalsen S Overyal Gebelik Olgusu. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 2010)
 
24. Yetimalar H, Seğmen M, Kasap B, Soylu F, Çukurova K, Yıldız A, Keklik A, özcan A. Infertil olgularda Pelvik Patolojilerin Laparoskopik Değerlendirilmesi ve Laparoskopi İle Histerosalpingografınin Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 2010)
 
25. Çukurova K, Konyalıoğlu E, Yetimalar H, Kasap B, Soylu F, Keklik A, Yıldız A, Kalsen S. Endometrial Patolojilerin Değerlendirilmesinde Histerosonografinin Tanısal Değeri. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 2010)
 
26. Çukurova K, Yetimalar H, Kasap B, Soylu Fr Keklik A, Yıldız A. 11. Sezaryen Skarı Üzerinde Gelişen Ektopik Gebeİik Olgusu. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD2010)
 
27. Yetimalar H, Eraslan T, Soylu Fr Kasap B, Çukurova K, Keklik A. Yıldız A; özbilen Ö. 12. Burch Kolposüspansiyon ve Kolporafi Anterior-Kelly Plikasyonu Operasyonlarının Etkinliği ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 2010)