Menopoz Tedavisinde Alternatif Yöntemler
Estrogenin kontrendike olduğu durumlarda veya doğal bir süreç olan menopozda oluşabilecek sıkıntıları yine doğanın yardımıyla,yan etkisi daha düşük olacak şekilde tedavi etmeğe çalışmak amacıyla,estrogen preparatları dışında başka ilaç ve yöntemler kullanılabilir.
 
Tibolon, Stronsiumranelat, Bifosfonat, Vitamin D ve anologları, Florid tuzları, Selektifestrogen reseptör modülatörü(serm), Kalsiyum, Fitoestrojenler, Egzersizler
 
Tibolon (Livial)
 
Zayıf estrogenik, zayıf progestagenik, zayıf androjenik etkileri vardır. Karaciğerde metabolize olarak metabolitlerinin hedef dokulardaki aktivitelerine göre etkilerini gösterir. Vazomotor semptomlar (ateş basması, ter boşalması) ve kemik üzerine estrogenik etki gösterirken, endometrium üzerine progestasyonel etki gösterir. Kolesterol düzeylerinde değişiklik yapmaz, trigliseritleri azaltır. Kemik rezorpsiyonunu önler, formasyonu hızlandırır. Beta endorfin düzeylerini yükseltir, hastalarda iyi bir mod sağlar. Libidoyu arttırır. Genito üriner bulguları iyileştirir. Endometrium üzerinde %90-95 oranında atrofi yapar. Memede diğer estrogenlere göre daha az dansite artışı yapar. Menopozda ki kadınlarda kullanılan doz günde 2,5 mg dır. Kesintisiz kullanılır. 3 yıldan fazla kullanımda endometrial kanser yapma relatif riski artar, uzun süreli kullanımda dikkatli olunmalıdır.
 
Stonsium Ranelat (Protelos)
 
Kemik yapımını arttıran aynı anda kemik resorpsiyonunu azaltan ve çok iyi tolore edilen bir ilaç olması nedeniyle osteoporoz ve osteopeniler de ilk tercih edilen ilaçlardan olmalıdır. Vertebral ve periferik kemik kırıklarını önlemede etkin bir ilaçtır. 2 gr günlük dozda alınır. Kalsiyumla ve yemekle birlikte alınması etkinliğini azaltır.

Kalsitonin (Miacalcıc)
 
Tiroid bezi tarafından sentez edilir, ancak salmon balığında bulunan kalsitonin insan kalsitonininden 30 kat daha potenttir. Kemik rezorbsiyonunu önler, ayrıca ağrı kesici bir etkisi de vardır.Burun spreyi ve ciltaltı enjeksiyonları en sık kullanılan formlarıdır.
 
Bifosfanatlar
 
Kemik rezorpsiyonunu ve osteoklast aktivitesini inhibe ederek etki gösterirler. Fosomax 10 mg/gün 28 tablet kesintisiz veya haftada 70 mg doz önerilmektedir. (Alendronate)
 
Actonel 5 mg/gün devamlı doz. Kemikte birikim özelliği daha az, ayrıca alendronatla görülen yan etkiler actonelde daha az olduğundan bifosfonatlar içinde ilk tercih edilen ilaç olmalıdır.
 
Kalsiyum
 
Kalsiyum menapozda verilmesi gereken önemli bir elementtir. Zira bu dönemde estrogenin azalması ve D vitamini sentezindeki yavaşlamaya bağlı olarak kalsiyum emilimi %30-40 oranında azalmaktadır.
 
Bu nedenle alınan gıdalara ek olarak 500-1000 mg /gün kalsiyum ihtiyacı vardır. Ancak tek başına kalsiyum alınması menapozun erken döneminde omurga ve femur kemik kaybını önlemekte etkisiz kalmakta, geç dönemde ise kemik kayıp hızını azaltmaktadır, ancak kemik kaybı devam etmektedir.
 
Kalsiyum; hormon replasman tedavisi, kalsitonin, D vitamini gibi diğer tedavilerle birlikte verildiği taktirde kemik mineral dansitesini arttırmaktadır, idrar yollarında veya böbrekte taş oluşturma gibi yan etkiler kalsiyum kullanımına bağlı hemen hemen hiç görülmemektedir.
 
Vitamin D
 
D vitamini ve metabolitleri, barsaktan kalsiyum emilimini arttırırlar.
 
*Kalsitrol, 0.5mikrogram/günlük doz yeterlidir
 
*Alfa kalsitrol 1-2 nanogram/gün dozda kullanılır, yan etki daha azdır.
 
Sık kullanılır, özellikle malabsorbiyonlu hastalarda tedavide kullanılması gereken bir seçenektir.