Endometriozis
Endometriozis, rahim içini örten zar tabakasının olması gereken yer dışında herhangi bir yerde bulunmasıdır. Doğurgan yaştaki kadınların %5-10' u endometriozise bağlı şiddetli ağrıdan yakınırlar. Ağrı iş yaşamlarını ve ilişkilerini etkileyebilir.


 
Endometriozis bazı gruplarda daha sık görülür:
 
Infertil kadınlarda ( % 25- 35 ), Dismenoresi (adetleri ağrılı olan) olanlarda 'Kronik pelvik ağrı yakınması olanlarda, Endometriozis tedavisinin primer amaçlarından biri ağrının giderilmesidir. Endometriozisin uzun bir tanı süreci vardır.
 
Semptomları;

Dismenore, Premenstrüel (adet öncesi) ağrı, Disparoni (ağrılı cinsel ilişki), Kronik pelvik ağrı, Bağırsak ve mesaneyle ilişkili sorunlar, Bel ağrısı, Kronik yorgunluk hissi

Tanısı;
 
Laparoskopi veya laparotomi ile endometrioz odaklarının doğrudan gözlenmesi tanıyı koydurur. Yardımcı tanı çalışmalarının (ultrason, bilgisayarlı tomografi, röntgen filmi) tanıdaki yardımı azdır. Kanser antijeni-125 ( Ca-125 ) endometriozisli kadınlarda çoğu kez artmıştır. Fakat bu belirteç; pek çok pelvik hastalıkta da artmaktadır. Bu yüzden spesifitesi düşüktür. Tedavi sonrası nüksleri saptamada yardımcı olur.
 
Tedavisi;
 
Tedavi seçenekleri hastanın gelecekteki üreme isteğine, semptomlarına, hastalığın evresine, biraz da yaşına göre belirlenmektedir.
 
İzlem Tedavisi; hafif rahatsızlığı olan, minimal veya ılımlı endometriozise sahip infertil kadınlarda izlem tedavisinin ilaç veya cerrahi tedaviler kadar başarılı olduğuna ilişkin birçok bildiri mevcuttur.
 
Ağrı Kesici Tedavilerde; non-steroid antienflamatuar ilaçlar yer almaktadır. Endometriozis tedavisinde güncel çalışmalar sonucunda, dienogest içeren tabletler tercih edilmeye başlandı.
 
Hormonal Tedavi; amaç uyarı sikluslarını ve endometriotik dokuların kanamasını kesintiye uğratmaktır. Bu birçok ajanla başarılmaktadır:
 
Doğum kontrol hapları, Progestinler, levonorgesterol salan rahim içi araçların dismenore ve pelvik ağrıyı azalttığı gözlemlenmiştir (hormonlu spiral), Danazol, GnRH agonistleri, Cerrahi tedavi