Bildiriler

1. Çukurova K, Yetimalar H, Köksal A, Kasap B, Keklik A, İvit H. Rekürren Mol Hidatiform. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2008

2. Çukurova K, Yıldız A, Köksal A, Kasap B, İvit H, Keklik A, Yetimalar H Endometriyal Poliplerde Dilatasyon-Küretajın Etkinliği. Değerli Bir Metod mu? 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2008. 

3. Çukurova K, Keklik A, Kasap B, Köksal A, Yetimalar H, İvit H, Yildiz A. Prenatal diagnosis of short rib-polydactyly syndrome, Saldino-Noonan type at 12th gestation.Izmir Ataturk Training and Research Hospital, 3rd Obstetrics and Gynecology Department, Izmir, Turkey.World Congress of Perinatology 2009

4. Çukurova K, Yetimalar H, Soylu F, Yıldız A, Keklik A, Kalsen S. Histerektomi'den Sonra Gelişen Üriner Asit. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010

5. Çukurova K, Yetimalar H, Kasap B, Soylu F, Yıldız A,  Keklik A, Kalsen S. İzole Tubal Torsiyon: 2 vaka sunumu.  8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010.

6. Çukurova K, Yetimalar H, Kasap B, Yıldız A, Keklik A,  Soylu F,  Özcan F. Urakal Adenokanser: Vaka sunumu. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongres  2010.

7. Çukurova K, Yetimalar H, Kasap B, Keklik A, Yıldız A,  Soylu F,  Kalsen S. Tubal Kanser Olgusu. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010.

8. Çukurova K, Yetimalar H, Soylu F, Kasap B, Yıldız A, Keklik A, Kalsen S. Overyal Gebelik Olgusu.  8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010.

9. Çukurova K, Yetimalar H, Seğmen M, Kasap B, Soylu F, Yıldız A, Keklik A, Özcan A. İnfertil Olgularda Pelvik Patolojilerin Laparoskopik Değerlendirilmesi ve Laparoskopi ile Histerosalpingografinin Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması.  8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010.

10. Çukurova K, Konyalıoğlu E, Yetimalar H, Kasap B,  Soylu F, Keklik A, Yıldız A, Kalsen S. Endometrial Patolojilerin Değerlendirilmesinde Histerosonografinin Tanısal Değeri. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010.

11. Çukurova K, Yetimalar H, Kasap B,  Soylu F, Keklik A,  Yıldız A. Sezaryen Skarı Üzerinde Gelişen Ektopik Gebelik Olgusu 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongres 2010

12. Çukurova K, Yetimalar H, Eraslan T, Soylu F, Kasap B, Keklik A,  Yıldız A, Özbilen Ö. Burch Kolposüspansiyon ve Kolporafi Anterior-Kelly Plikasyonu Operasyonlarının Etkinliği ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi . 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010.